Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

ΚΕΠΕΑ Φιλίππων

Η ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ Φιλίππων: πατήστε εδώ

Τηλέφωνο: 2510516661

e-mail: kpefilip@yahoo.gr