Σάββατο, 15 Ιουνίου

Δήλωση Προσβασιμότητας

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 από τον Διαχειριστή του Ιστότοπου

Δήλωση προσβασιμότητας του ιστότοπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας – 

Ταυτότητα δηλούντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 5ος όροφος, Καβάλα 65110

Επικοινωνία: mail [at] dide.kav.sch.gr ή στην φόρμας επικοινωνίας

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος  dide.kav.sch.gr συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 7 Απριλίου 2022.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με την χρήση του UserWay Website Accessibility Widget.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 7 Απριλίου 2022.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου dide.kav.sch.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται εξ ορισμού στο αριστερό μέρος της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Το dide.kav.sch.gr συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά το dide.kav.sch.gr με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο dide.kav.sch.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν βρήκαμε ούτε προσδιορίσαμε την καταλληλότερη τεχνολογική λύση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

e-mail: mail [at] dide.kav.sch.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωσης ή στα αιτήματα του , ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).