Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

Ανανέωση

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για την ανανέωση αδειών ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας έληξε στις 30-11-2021